Now showing items 5-7 of 7

  • Teologi Biblika mengenai Perpuluhan 

   Sitanggang, Murni H. (Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2011-04)
   Perpuluhan merupakan salah satu aspek penting dalam hal memberi yang tak dapat diabaikan dalam kehidupan material segenap umat Tuhan, yang sangat tertib pelaksanaannya di masa PL. Selain itu, perpuluhan merupakan salah ...
  • Tinjauan terhadap Pandangan Choan-Seng Song Mengenai Sejarah Keselamatan (Heilsgeschichte) 

   Yahya, Pancha W. (Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2011-04)
   Tidak ada pemikir teologi yang sungguh-sungguh mempelajari tentang misi yang boleh mengabaikan karya Choan-Seng Song, demikian dikatakan oleh Michael S. Moore di dalam artikelnya “A Critical Profile of Choan-Seng Song’s ...
  • Yang Terlupakan dan Terabaikan: Dimensi Eskatologis Perjamuan Kudus 

   Setiawan, Jimmy (Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2011-04)
   Patut diakui, penganaktirian dimensi eskatologis Perjamuan Kudus sering kali disebabkan oleh ketidakmengertian kita. Itu sebabnya penulis berkeyakinan bahwa perlu adanya penggalian ulang akan arti penting dimensi eskatologis ...