Now showing items 1-1 of 1

    • Peranan Faktor Masa Depan dalam Pembimbingan Remaja 

      Gunadi, Paul (Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2001-04-01)
      Mengungkap permasalahan remaja memerlukan kecermatan sebab kalau tidak, kita akan terjatuh ke dalam perangkap fokus tunggal. Upaya memetakan permasalahan remaja secara “keseluruhan” lebih merupakan upaya untuk menyederhanakan ...