Now showing items 1-1 of 1

    • Tinjauan terhadap Kristologi Kaum Feminis dari Perspektif Kaum Injili. 

      Hadiwiyoto, Yorika (STT Seminari Alkitab Asia Tenggara, 2015)
      Kristologi merupakan doktrin inti dalam kekristenan. Tanpa kristologi tidak ada pengikut Kristus dan tanpa kekristenan tidak ada kristologi. Namun uniknya, terdapat cukup beragam doktrin kristologi yang diajarkan di dalam ...